Zadání soutěže Nail Artist 2019

Hodně jsme přemýšleli o soutěži pro nehtové designery a ve finále jsme došli shody, že soutěž Nail Artist pouze letos pouze o uměleckém ztvárnění a vizualizaci již upravených nehtů.

Všichni, kdo se kdy dostali do blízkosti místa, kde se lepí a brousí a jinak upravuje akrylát, dají nám za pravdu, že to není příliš libá vůně. A jelikož soutěžní prostor bude hned v blízkosti lidí, nechceme touto esencí zamořit vystavovatele i návštěvníky veletrhu.

Soutěž Nail Artist bude tedy probíhat tak, že Vaše modelka přijde s již připravenými nehty co se týče tvaru a délky a Vy budete pouze výtvarně vypracovávat téma, které dostanete od poroty.

Pro všechny, kdo mají zájem se soutěže zúčastnit platí tohle zadání:Na 10ti nehtech vyprávějte příběh jakékoliv české pohádky.Vyfoťte v co nejvyšším rozlišení a neretušované fotografie prosím pošlete na email: nehty@beautyforum.cz

Uzávěrka výběrového kola je 20.října 2019. Ze všech, kteří pošlou své práce, vybere naše porota 12 semifinalistů, kteří postoupí na první den veletrhu. Z těch bude vybráno 6 postupujících a druhý den veletrhu budou vybráni 3 finalisté, kteří dostanou řadu zajímavých cen.
Těšíme se na Vaši práci 🙂